ORDINUL FRAȚILOR MINORI CAPUCINI CUSTODIA FERICITUL IEREMIA

1. LINKURI:

www.ofmcapucini.ro

www.ofmcap.org


2. ADRESELE COMUNITĂȚILOR DIN ROMÂNIA:

ONEȘTI:

-

CUSTODIA "FERICITUL IEREMIA" A OFMCAP DIN ROMÂNIA
Adresa: Bd. Belvedere, 7, 601091-Oneşti, jud. Bacău; tel. 0234/321100; fax 0234/315039
Custode e-mail: custodele@yahoo.it,
Secretar custodie: e-mail: secretarulcustodieiofmcap@yahoo.it

-

CONVENTUL "FERICITUL IEREMIA VALAHUL"
Adresa: Bd. Belvedere, 7, 601091-Oneşti, jud. Bacău; tel. 0234/321100; fax 0234/315039
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL "FERICITUL IEREMIA VALAHUL"
Adresa: Bd. Belvedere, 7, 601091-Oneşti, jud. Bacău; tel. 0234/321100; fax 0234/321630
CASA DE SPIRITUALITATE CAPUCINĂ ŞI ACTIVITATE ECUMENICĂ
Adresa: Str. Ion Creangă, 8, 601091-Oneşti, jud. Bacău; tel. 0234/323222

-

BORZEȘTI-ONEȘTI:

CONVENTUL "SFÂNTUL FRANCISC DIN ASSISI" (1999) CASA DE POSTULANDAT
Adresa: Str. Ştefan cel Mare, 59, 601001-Borzeşti-Onești, jud. Bacău; tel. 0234/311023

ROMAN:

CONVENTUL "SFÂNTUL PADRE PIO" (2004) CASA DE FORMARE FILOZOFIE-TEOLOGIE
Adresa: Str. Sucedava, 7 bis, 611062-Roman, jud. Neamţ; tel. 0233/744559

NEHOIU:

CONVENTUL "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" (CASA DE NOVICIAT);
Adresa: Str. Fabrica de Pâine, 7, 125100-Nehoiu, jud. Buzău; tel. 0238/555468

SIGHETUL MARMAŢIEI

FRAŢII MINORI CAPUCINI, ORATORIU "SF. FRANCISC",
Adresa: Str. Alexandru Ivasiuc, 19, 435500-Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş, tel. 0262/314159

3. NUMELE MEMBRILOR DIN ROMANIA SI STRĂINĂTATE:

1. Fr. Mario Querini
2. Fr. Ubaldo Oliviero
3. Fr. Giovanni Barchetta
4. Fr. Filippo Aliani
5. Fr. Petre-Marian Ianoş
6. Fr. Flavian Gondoș
7. Fr. Leon Budău
8. Fr. Augustin Dogaru
9. Fr. Alois Palincaş
10. Fr. Albert Iştoc
11. Fr. Eugen Tancău
12. Fr. Ioan Bucur
13. Fr. Anton Hodea
14. Fr. Romeo Horvat
15. Fr. Cristian Lupu
16. Fr. Gabriel Brahaș Samiraș
17. Fr. Mihai Sărăciu
18. Fr. Daniel Gălăţeanu
19. Fr. Cristian Vasile Pavăl
20. Fr. Gabriel Goşman
21. Fr. Florin Cipcă
22. Fr. Flavian Faraoanu
23. Fr. Albert Goşman
24. Fr. Cristinel Ghiurca
25. Fr. Marcel Netedu
26. Fr. Iustinian Lucaci
27. Fr. Lucian Iosif Dumea
28. Fr. Eugen Giurgică
29. Fr. Vincenţiu Bejan
30. Fr. Alois Ciuraru
31. Fr. Ciprian Vacaru
32. Fr. Marin Covrig
33. Fr. Mihail Vacaru
34. Fr. Leonard Ghiurca
35. Fr. Emanuel Noghi
36. Fr. Cătălin Cipcă
37. Fr. Corneliu Bortoş
38. Fr. Robert Bondea
39. Fr. Eugen Murariu
40. Fr. Silvestru Budău
41. Fr. Maricel Maxim
42. Fr. Paul Daniel Coman
43. Fr. Marian Mihai Huşanu
44. Fr. Mihai Ianoş Benchea
45. Fr. Pavel Budău
46. Fr. Irinel Lenghen
47. Fr. Daniel Cosmin Constantin
48. Fr. Anton Tancău
49. Fr. Irimia Bejan
50. Fr. Gabriel Aloje
51. Fr. Ferencz Eugen Mateeș
52. Fr. Eduard Laurențiu Imbrea4. SCURT ISTORIC:

Ordinul Fra ilor Minori Capucini din România


Fra  ii Minori Capucini au ajuns pentru prima oara în România în 1642, provenind din Italia.

În  1656,  Misiunea  Fra  ilor  Minori  Capucini,  din  cauza  războiului  dintre  turci  si  Republica  de Veneţia, este încredinţată Capucinilor francezi. În 1673, după multe dificultăţi, fraţii construiesc o  Casa  de  primire  (Ospiciu)  în  Nauplia,  din  care  sunt  alunga  i  anul  următor;  au  reu  it  să  aibă  o noua casa, dar zece ani mai târziu, în 1685, Fraţii sunt din nou constrânşi sa plece. În continuare prezenta capucinilor în România a supravieţuit într-un singur Convent, încredinţat circumscripţiei de Ungaria, situat la Oradea, fiind deja construit în 1727 si reconstruit ca urmare a unui incendiu din 1836, cu Biserica dedicata în cinstea Vizitei Fericitei Fecioare Maria.

Data  de  30  octombrie  1983  constituie  o  noua  ocazie  providen  iala  pentru  implantarea  Ordinului (implantatio  Ordinis)  pe  pământul  României.  În  acea  zi  Papa  Ioan  Paul  al  II-lea  l-a  proclamat Fericit pe Venerabilul Ieremia Valahul. Acest umil Frate, născut în 1556 la Tatzo, mic sat de   ţărani si  pastori  în  Valahia  Minora  (actuala  Moldova  Inferioara),  după  ce  simţi  o  puternica  chemare interioara  de  a  merge  în  Italia,  „acolo  unde  erau  buni  cre  tini  –  astfel  îi  spusese  mama  sa  –,  unde călugării  erau  to  i  sfin  i  si  era  Papa,  Vicarul  lui  Cristos”,  de-a  lungul  diverselor  peripe  ii  în
1578  ajunge  la  Napoli,  unde  intra  în  Ordinul  nostru.  Timp  46  de  ani  de  via  a  religioasa,  i-a  slujit îndeosebi pe cei bolnavi, a făcut sa strălucească carisma supranaturala a carită  ii si darurile Duhului
Sfânt.

Ca  urmare  a  Beatificării,  Episcopul  de  Ia  i,  Mons.  Petru  Gherghel,  prezintă  Ministrului  general  al timpului,  Fratele  Flavio  Roberto  Carraro,  dorin  a  de  a-i  avea  pe  Capucini  pe  pământul  Fericitului Ieremia. În cererea sa de a valoriza figura noului Fericit pentru a ini  ia o răspândire a spiritualită  ii franciscane si capucine, Episcopul fu susţinut de Pr. Eduard Sechel, paroh de Oneşti, care începuse construirea unei biserici în cinstea Fericitului Ieremia.

Era  si  normal  ca  invita  ia  sa  fie  adresata  Provinciei  de  Napoli,  unde  trăise  si  se  sfin  i  Fericitul Ieremia.  Provincia  a  primit  cu  generozitate  propunerea  si  în  ziua  de  17  iunie  1992  îsi  da  în  mod oficial  acordul  de  a  ini  ia  noua  prezenta  capucina.  A  adar  în  luna  septembrie  pleca  de  la  Napoli primii  doi  fra  i,  Ubaldo  Oliviero  si  Vittorio  Clemente;  ei  se  unesc  fratelui  Mario  Querini,  din Provincia  Romana,  care  era  deja  prezent  în  România  de  un  an.  Confra  ii  din  Napoli  sosesc  la One  ti  în  ziua  de  24  septembrie  1992,  când  deja  se  respira  o  atmosfera  noua,  necunoscuta  în timpurile comunismului, si se vedea o orientare a tinerilor spre via  a religioasa si preo  easca. Într-adevăr  noii  sosiţi,  încuraja  i  de  Pr.  Eduard  Sechel,  închiriază  un  cămin  de  nefamili  ti  pentru  a deschide Seminarul minor, iar la 30 octombrie 1992 este inaugurat.

La 8 mai 2005 este constituita CUSTODIA DE ROMÂNIA avându-l ca Patron pe Fericitul Ieremia Valahul.

 

DOC Version